Dokumentai

Pradžia

Partizanų Augučio (slap.), Juozo Skendelio-Šmito, Broniaus Vitkausko-Vaitkaus, Stumbro (slap.), Nedzinsko (slap.), Karolio (slap.), Levo (slap.), Vinco (slap.) ir Drugelio (slap.) žūties 1945 m. birželio 22 d. Alytaus aps. Alovės vls. Kudariškių k. aplinkybių aprašymas

1946-12-03
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
230