Dokumentai

Pradžia

Partizano Roko Luščinsko-Dagilio žūties 1945 m. birželio 13 d. Alytaus aps. Alovės vls. Dobrovolės k. aplinkybių aprašymas

1946-12-04
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
229