Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės [vado Adolfo Ramanausko-Vanago] pranešimas partizanui Jonui Krajauskui-Snaiperiui apie Alytaus aps. Alovės vls. veikiančių partizanų dalinių prijungimo prie [Dzūkų rinktinės] Geležinio Vilko grupės

1946-12-04
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
335