Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio 2-ojo skyriaus skyrininko [Boleslovo Jurkevičiaus]-Putino laiškas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie priežastis, dėl kurių neįvyko planuotas susitikimas, padėtį skyriaus veikimo teritorijoje ir kt.

1946-12-04
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
56