Dokumentai

Pradžia

Statistiniai duomenys apie [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] būrių partizanus

[1945 m.]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
1 atv.