Dokumentai

Pradžia

[Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizano Juozo Palubeckio-Simo] bloknotas

Ne vėliau kaip 1953-05-23
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
Nuo 286-11 iki 286-11 l