Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos] dalinio [partizanų karo lauko teismo kaltinamasis] aktas, surašytas komunistui Rokui Galčiui

1945–1946 m.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
103