Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų atsišaukimas „Lietuviai“ apie kovą su tautos išdavikais

[1945 m.]
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
227
Pastabos