Dokumentai

Pradžia

Partizanų štabo įspėjimas lietuviams būti atsargiems

[1945 m.]
Atsišaukimai

Dokumente aprašomas įvykis, kai girtas Alytaus aps. Alytaus vls. vykdomojo komiteto pirmininkas Sidaras nušovė stribą Pangonį ir šiuo nusikaltimu apkaltino partizanus

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
222