Dokumentai

Pradžia

1944-1947 m. nužudytų Varėnos aps. gyventojų sąrašas

Ne anksčiau kaip 1947 m.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
13
Lapų Nr.
296
Pastabos