Dokumentai

Pradžia

1939-1941 m., 1944-1947 m. ištremtų Varėnos aps. Marcinkonių vls. gyventojų sąrašas

Ne anksčiau kaip 1947 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas paimtas 1953-04-13 nukauto Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizano Juozo Šiugždinio-Kario bunkeryje Vaišvydavos miške (Kauno r.).

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
13
Lapų Nr.
260, 261