Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabo leidinys „Laisvės kovų dainos"

1947 m.
Eilėraščiai, dainos, maldos
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
14429/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
Nuo 157-9 iki 157-36