Dokumentai

Pradžia

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai

[1947 m.]
Fotodokumentai

Stovi iš dešinės: 1. Aleksas Malakauskas-Donelaitis, 2. Kostas Juška-Meška.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
13838/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
125a-17