Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų vyriausiosios vadovybės skelbimas apie partizanų mobilizaciją

[1945 m.]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
47