Dokumentai

Pradžia

[Vytauto apygardos Liūto rinktinės] partizanai

Ne vėliau kaip 1949 m.
Fotodokumentai

Nuotrauka 1950-03-23 rasta partizanų rėmėjos Aleksandros Petronienės namuose Utenos aps. Leliūnų vls. Plepiškių k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
18406/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
128-4