Dokumentai

Pradžia

Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės Baublio būrio partizanai

1945–1947 m.
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Apolinaras Kliorė-Sakalas, 2. Augustinas Astrauskas-Mindaugas, 3. Vargas (slap.)

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
18219/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
151-3