Dokumentai

Pradžia

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Nevarėnų kuopos partizanas Stasys Girta-Liotčikas

Ne vėliau kaip 1949 m.
Fotodokumentai

Nuotrauka 1949-11-29 rasta pas žuvusį Stasį Girtą-Liotčiką Mažeikių aps. Tirkšlių vls. Žemalės k. 

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
17140/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
165-1