Dokumentai

Pradžia

Partizanų dainos

1945–1946 m.
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas 1947-06-21 paimtas iš Utenos aps. Piktagalio k. gyventojos Emilijos Mikalajūnaitės.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
11029/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
313-13, 313-15, 313-17, 313-20, 313-22, 313-23, 313-24, 313-28, 313-30, 313-31, 313-34