Dokumentai

Pradžia

Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo 1947 m. memorandumas Suvienytųjų nacijų organizacijai ir Užsienio reikalų ministrų tarybai. Nuorašas

Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1948-01-06
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
561
Lapų Nr.
84, 85