Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Mokomosios kuopos baigimo pažymėjimo blankas

1947 m.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
16
Lapų Nr.
183