Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio] karo lauko teismo 1946-06-12 posėdžio protokolas

1946-06-12
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėtos Antano Čapliko, Zigmo Piščiko, Vinco Celencevičiaus, Petro Celencevičiaus, Mečio Sviklo ir Adomo Sviklo bylos.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
37