Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio 2-ojo skyriaus karo lauko teismo 1946-06-12 posėdžio protokolas

1946-06-12
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėta Prano Krušo ir Felikso Bakanausko byla.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
36