Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio] partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. birželio 5 d., protokolas

1946-06-05
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėta Morkaus Miliaus, Monikos Miliuvienės ir Antosės Miliūtės byla.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
31