Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės] dalinio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. birželio 5 d., protokolas

1946-06-05
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėtos Petro Kašėtos, Marės Kašėtienės, Juliaus Kašėtos, Marės Bakšienės, Justės Bakšienės ir Liucijos Bakšytės bylos.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
30