Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas partizanams Žilvičiui (slap.), Antanui Ivanauskui-Šturmui, Pranui Ivanauskui-Bevardžiui, Žiedui (slap.) ir Stasiui Klimašauskui-Geniui apie jiems reiškiamą papeikimą ir įspėjimą

1947-01-01
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
370