Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vadui apie vestuvėse Randamonių k. apsilankiusių partizanų Žilvičio (slap.), Antano Ivanausko-Šturmo, Žiedo (slap.), Stasio Klimašausko-Genio ir Prano Ivanausko-Bevardžio atsiprašymą ir pažadą ateityje nenusižengti. Nuorašas

Nuorašas darytas [1947-01-01]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
366