Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-06-16 nurodymas būrio vadui Jonui Krajauskui-Snaiperiui užpildyti ir atsiųsti [apdovanotinų] partizanų žinių lapelius. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-06-16]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
241