Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos] partizano Girinio (slap.) sudarytas partizanų rėmėjų ir ryšininkų sąrašas

1946-06-06
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
36