Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizanų surinktų aukų lapai Nr. 7, 8, 9 ir 10

1947 m. sausis–rugpjūtis
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
Nuo 32 iki 35