Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos [Žalgirio] rinktinės partizano Voverės (slap.) sukurta daina

1946-06-16
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas 1946-12-03 rastas Marijampolės aps. Kazlų Rūdos vls. Kvietkapušio k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
14516/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
161-5