Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) nario Jono Grigaliūno-Beržo priesaika

1946-06-08
Veiklos dokumentai

Dokumentas 1948-02-22 rastas Šiaulių m., Domo Pozingio namų valdoje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
12201/3
Bylos priedas
Stebėjimo byla 1
Lapų Nr.
40-7