Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos laikraštis „Kovos keliu“, Nr. 7

1946-06-05
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
11899/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
120-42, 120-43