Dokumentai

Pradžia

[Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų atliktos Alytaus aps. Merkinės mstl. kooperatyvo pirmininko Aleksandro Nikolskio kvotos duomenys

1945 m. rugpjūtis
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
87