Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono [1-ojo būrio vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie priešo veiksmus sausio mėn.

1947-01-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
519