Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo raštas Merkio rinktinės vadui dėl naujo tarpusavio ryšio, Alytaus aps. Alovės vls. prijungimo prie grupės veikimo teritorijos atšaukimo ir veikimo teritorijų ribų nustatymo

1947-01-12
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
473