Dokumentai

Pradžia

Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 5

1945-08-01
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
11
Lapų Nr.
85