Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas dėl partizanų veiksmų boikotuojant [1947 m. vasario 9 d. LSSR Aukščiausiosios tarybos] rinkimus

1947-01-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
234