Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos partizano tarnybos lapo blankas

Ne anksčiau kaip 1945-08-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
227
Lapų Nr.
44