Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymas Nr. 4 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo, mobilizacijos žinių teikimo ir kt.

1947-01-12
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
25