Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-12 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-12
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
20