Dokumentai

Pradžia

Merkinės ir kitų partizanų būrių kovos prieš raudonąjį bolševizmą kronika (dienoraštis), rašyta [Dainavos apygardos] Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago

1945 m. rugsėjis–1946m. gruodis
Veiklos dokumentai

Dienoraščio pradžia (rankraštinė dalis) rašyta partizano Alfonso Bucevičiaus-Studento (žr. A. Ramanausko 1957-06-17 tardymo protokolą, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 2, l. 237–238).

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
Nuo 148 iki 158, 160, 161, 163, 164, nuo 165 iki 172e, nuo 174 iki 205