Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-10-05] įsakymas Nr. 15 dėl partizanų ženklų dėvėjimo ir vadų skyrimo tvarkos. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-10-05]
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
181