Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Taleikiui (slap.) apie jo paskyrimą Merkinės bataliono veikimo teritorijos komendantų viršininku. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-10-10]
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
452