Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-10-05 įsakymas Nr. 15 dėl partizanų ženklų dėvėjimo ir vadų skyrimo tvarkos. Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-27 nurodymas [dalinių vadams] perskaityti ir paaiškinti partizanams įsakymą Nr. 15 bei pateikti partizanų, turinčių teisę dėvėti pasižymėjimo ženklus, sąrašą. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-10-27]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
2