Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-20 pranešimas [rinktinės vado] adjutantui Juozui Volungevičiui-Siaubui apie jo paskyrimą karo lauko teismo, sudaryto nusikaltusių Marcinkonių ir Leipalingių batalionų partizanų Šviedrio (slap.), Vilko (slap.) ir Lazdyno (slap.) byloms išnagrinėti, pirmininku ir nurodymas dėl teismo sprendimo įykdymo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-10-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
9