Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-27 nurodymas karo lauko teismo pirmininkui Vladui Pielikiui-Butageidžiui ne vėliau kaip spalio 31 d. išnagrinėti Alytaus aps. Marcinkonių vls. Kabelių k. gyventojų Petro Grigo, Jurgio Grinkevičiaus ir buvusio partizano Ramūno (slap.) bylas. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-10-27
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
8