Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymai Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui paskirti karo lauko teismo narius ir ne vėliau kaip spalio 31 d. išnagrinėti Alytaus aps. Marcinkonių vls. Kabelių k. gyventojų Petro Grigo, Jurgio Grinkevičiaus ir buvusio partizano Ramūno (slap.) bylas

1945-10-23
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
7