Dokumentai

Pradžia

[Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizanų] parodymai Alytaus aps. Alovės vls. Davainiškių k. gyventojo Izidoriaus Maldonio byloje

1945-10-28
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
52