Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-29 įsakymas Nr. 2 Merkinės bataliono [dalinių] vadams dėl partizano Gruodžio (slap.) atleidimo iš pareigų ir partizano Putino (slap.) paskyrimo. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-10-29]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
3