Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai

Ne vėliau kaip 1948 m. lapkritis
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Juozas Palubeckis-Simas, 2. Vytautas Palubeckis-Viktoras, 3. Petras Stankus-Gruodis. Nuotrauka rasta 1953-11-05 Jurbarko r., Lapgirių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
282-4